//-->
KIRIKKÖY WEB SİTE HOŞGELDİNİZ.!
DUYURULAR - 'Yapım Aşamasındayız.! Yeni tasarımımızla çok yakında tekrar sizlerle olacağız..' "KIRIKKÖY.İLE.BİZ"
Üzerinden gelince renk değiştiren yazı

Kırıkköy Web Site (KIRIKKÖY-KİRİKKOY) HOŞGELDİNİZ

modemler hakkinda hersey

MODEMLERLE İLGİLİ BİLMEK İSTEDİĞİNİZ HER ŞEY
Modem Nedir ?
Modulator-Demodulator kelimelerinin kısaltması MODEM. Yani verileri ses sinyallerine ses sinyallerini verilere dönüştürebilen cihaz.

Bilgisayarın işlediği verileri telefon hattı üzerinde taşımak için onları ses sinyallerine çevirenmek gerekir.Bu sinyalleri telefon hattı aracılığı ile karşidaki bilgisayara ilettiğimizde, karşıdaki alıcı bilgisayar bu ses sinyallerini kullanabileceği verilere dönüştürebilmelidir. Bilgisayarların telefon hatları üzerinden iletişim kurabilmeleri için verileri alıp ses sinyallerine (MOdülasyon) çeviren ve telefon hattından aldığı ses sinyallerini yine verilere (DEModülasyon) dönüştürebilen bir cihaza ihtiyaç vardır. Bu işlemleri gerçekleştirebilen cihazlara yaptıkları modulasyon-demodülasyon işlemi nedeni ile MODEM adı verilmiştir.


Normal bir modemin üzerinde bulunması gereken 3 entegre;
1-DSP
2-Controller
3-PC ile haberleşmeye uygun bir arabirim. (ISA, PCI, USB gibi )


DSP Nedir?
Digital Signal Processor (Sayısal Sinyal İşlemcisi)


HCF Nedir ?

Conexant eski adıyla Rockwell tarfından ortaya çıkarılmış bir modem türüdür. HCF ( Host Controlled Family) yani İşlemci Tarafından Denetlenen Modem Ailesi. Bu modemler üzerlerinde DSP ünitesi bulundururlar. HCF için normal bir modemde Denetçi entegrenin yaptığı işlemleri işlemciye yaptıran modem türü demek daha doğru olacaktır.


HSP ve HSF Nedir ?

Aslında PCTel tarafından ortaya çıkarılan HSP modemler ile Rockwell tarfından ortaya cıkarılan HSF modemler arasında belirgin bir fark bulunmamaktadır. HSP ve HSF modemler arasındaki fark iki farklı üreticinin belirlediği iki farklı isimden ibarettir. HSP (Host Signal Pocessing) türü modemlerde bu kez HCF'lerde soz ettiğimiz denetçi entegre bulunmaktadır. Ama HSP lerde normal bir modemin mutlaka üzerinde bulundurmadı gereken "Sayısal Sinyal İşlemcisi" yani DSP yoktur. Modem haberleşme arabirimi aracılığı ile bu DSP nin normalde yapması gerken işlemleri bilgisayarın işlemcisine yaptırmaktadır.

Özellikle HSP yada HSF olarak adlandırılan modemlerin, Pentiun MMX ve Pentium II aliesindeki işlemcilerde (166MMX - PII233) işlemci kullanımına bindirdiği yük işlemci kapasitesinin %50'si civarındadır.

İşte bu nedenle internete bağlı bir bilgisayarın birkaç programı aynı anda kullanıyor olması halinde özellikle HSP yada HSF modemler internet bağlantısını koruyamamakta yada veri transferi durmaktadır. HCF modemler ise aynı oranda işlemci gücü tüketmemelerine rağmen normalde Denetçi entegrenin üzerinde bulunan RAM den denetçi entegreye sahip olmamaları nedeni ile yararlanamıyor olmaları aynı sorunları ortaya çıkartacaktır.

(Denetçili modemlerin üzerlerinde RAM bulunduruyor olmaları bu extra belleğin internet erişimi için sağladığı yarar düşünülürse, üzerinde hem DSP hemde Denetçi bulunan bir modemin denetçi üzerinde taşıdığı RAM pozitif bir performans artışı sağlayacaktır.)
gaming modem ? Aslında böyle bir modem türü bulunmamasına rağmen özellikle US Robotics denetçili modemler için kullanılan bir isimdir. Bu modemler denetçilerindeki (dığer modemlere göre) büyük bellek ile internet üzerinde oyun oynamak için idealdirler.


USB Modem ?

USB modemleri için de durum yukarıda söz ettiğimiz ile aynıdır. USB bir modemde HCF, HSP yada HSF türünden olabilir. USB veri yolunun işletim sistemi tarafında sanki PCI'mış gibi kullanılabiliyor olması günümüz USB modemlerinin büyük çoğunluğunda Rockwell'in yeni adıyla Conexant'ın HCF türü yongalarının kullanılmasını sağlamıştır. Görünürde USB modemler harici olmalarına rağmen büyük bölümü softmodemdir.


ISA Modem ?

ISA veri yolunu kulanan modemlerin HCF, HSP yada HSF olması mümkün değildir. ISA veri yolunun 8 bit olması ve diğer mimari engeller ISA'dan kullanılan bir modemin üzerinde hem DSP hem de Denetçi entegreleri bulundurmasını dolayısı ile kendi işini kendi yapmasını zorunlu hale getirmiştir. Bu nedenle ISA modemlerin Hardware modemler olması zorunludur.


AT Komutları


%Cn -- Enable/Disable Data Compression
%En -- Auto-Retrain control
&Cn -- DCD Control
&Dn -- DTR Option
&Fn -- Recall Factory Profile
&Gn -- Select Guard Tone
&Kn -- Data Flow Control (Most non-US Robotics Modems)
&Kn -- Enables/Disables Data Compression (Texas Instruments, US Robotics)
&Qn -- Communication (Sync/Async Mode)
&Rn -- RTS/CTS (Hardware) Flow Control
&Tn -- Test Mode
&V -- View Configuration
&Wn -- Store User Profile
&Yn -- Default User Profile
&Zn=x -- Store Phone Number
Mn -- Cellular Power Level Adjustment
*Hn -- Link Negotiation Speed
+++ -- Escape Sequence
+MS -- Select Modulation
:En -- Compromise Equalizer Setting
? -- Read Currently Selected S Register
@Mn -- Initial Cellular Power Level Setting
An -- Select Maximum MNP Block Size
Bn -- Transmit Break
Gn -- Modem to Modem (Software) Flow Control
Ln -- Select MNP Block/Stream Mode
Nn -- Protocol Negotiation Selection
A -- Answer
A/ -- Re-execute Command
Bn -- CCITT or Bell Selection
Cn -- Carrier Control
Dn -- Dial
En -- Command Echo
Fn -- Select Modulation
Hn -- Disconnect (Hang-up)
In -- Identification
Ln -- Speaker Volume
Mn -- Speaker Control
Nn -- Automode Enable (Automatic Line Speed Detection)
On -- Return to On-Line Data Mode
P -- Set Pulse Dial Default
Qn -- Result Code On/Off
Sn -- Select a Specific S Registe
Sn=x -- Write an S Register Value
Sn? -- Read an S Register
T -- Set Tone Dial Default
Vn -- Result Code Format
Wn -- Negotiation Progress (Connect Message) Control
Xn -- Extended Result Code
Yn -- Long Space Disconnect
Zn -- Modem Reset
+++ (Escape Sequence)

A/ (Re-execute Command)
This command re-executes the previous command processed by the modem.


In (Identification)
This command instructs the modem to return its product identification information.
I0 -- Returns the product code.
I1 -- Reports the 3 digits pre-computed ROM checksum code.
I2 -- Calculates a checksum of the modem firmware ROM and indicates OK or ERROR for the checksum validity.
I3 --Returns the modem ROM version.
I4 -- TBD
I5 -- TBD
I6 -- Returns the modem data pump model.
Easiest way to view this information on a win95/98 machine is to go to the control panel, modems, highlight your modem, click diagnostics, highlight the port the modem is on, and click more info. This will show you the whole range of ATI commands and is of great help when faced with trying to figure out what kind of modem is in your machine and possibly the driver of that modem.


Zn (Modem Reset)
This command resets the modem and recalls the stored configuration as defined at power on time.
Z0 -- Reset and recall stored user profile 0.
Z1 -- Reset and recall stored user profile 1.
Most usually only ATZ is used.


&Fn (Recall Factory Profile)
This command reloads the factory default profile.
&F0 -- Recall Factory Profile 0. Factory Profile 0 contains the default values from the modem chipset supplier.
&F1 -- Recall Factory Profile 1. Factory Profile 1 contains the default values defined by the product manufacturer.


Ln (Speaker Volume)
L0,1 -- Selects low speaker volume.
L2 -- Selects medium speaker volume.
L3 -- Selects high speaker volume.


Mn (Speaker Control)
M0 -- The speaker is always off.
M1 -- Enables the speakerduring call establishment, but off once the carrier is detected.
M2 -- The speaker is always on.
M3 -- Disables the speaker during the dialing period and receiving carrier, but on during answering.


&Dn (DTR Option)
This command controls the modem response to the serial port's Data Terminal Ready (DTR) signal.
This command interprets the ON and OFF transitions of the DTR signal from the DTE in accordance with the parameters as defined by n.


&Kn (Data Flow Control on most non US Robotics modems)
This command determines how the modem controls data flow between the system and the modem. For example, if the speed between the system unit and the modem is 19200 bps, and the speed between the local and remote modem is 2400 BPS, the transmit buffer of the modem is likely to be overflow when the system is sending large amounts of data. To prevent an overflow and subsequent loss of data, the modem either sends a XOFF character or drops the CTS signal to signal that the system should stop data sending. When enough space is available in the modems transmit buffer, the modem either sends a XON character or raises CTS to signal that application could resume data sending. For binary data transfer CTS/RTS flow control should be selected since the modem cannot distinguish the user's data from XON/XOFF characters. Flow control is not used for direct mode connection.
&K0 -- Disables flow control.
&K1 -- Error
&K2 -- Error
&K3 -- Enables RTS/CTS flow control. Flow control is active in both sending and receiving direction.
&K4 -- Enables XON/XOFF flow control. Flow control is active in both sending and receiving direction.
&K5 -- Enables transparent XON/XOFF flow control. XON/XOFF character which is sent from the system unit will be processed for flow control and also sent to the remote modem. Flow control is active in both sending and receiving direction.
&K6 -- Enables both RTS/CTS and XON/XOFF flow control.


&Kn (Enables/Disables Data Compression on Texas Instruments/US Robotics modems)
&K0 -- Data Compression Enabled &K1 -- Auto Enabled/Disabled &K2 -- Data Compression Enabled &K3 -- MNP5 Compression Disabled

&Rn (RTS/CTS (Hardware) Flow Control)
This command determines how the modem controls CTS (Clear to Send). CTS operation is modified if hardware flow control is selected.
&R0 -- In synchronous mode, CTS tracks the state of RTS. In asynchronous mode, CTS acts according to V.25 handshake.
&R1 -- In synchronous mode, CTS is always ON (RTS transitions are ignored). In asynchronous mode, CTS will only drop if required by flow control.


+MS - Select Modulation
This extended-format command selects the modulation and, optionally, enables or disables automode, specifies the lowest and highest connection rates.
The command format is:
+MS=[mod],[automode],[min_rate],[max_rate],[x_law],[rb_signaling]
+MS=11,1 disables k56flex and V.90 on some Rockwell modems and enables V.34 (33.6)
+MS=V34 disables V.90 on some Rockwell HCF chipset modems and enables V.34 (33.6)
+MS=k56flex disables V.90 on some Rockwell HCF chipset modems and enables k56flex
+MS=V90 enables V.90 on some Rockwell HCF chipset modems.


&V (View Configuration)
This command displays the current active configuration, stored user profiles, and the first four stored telephone numbers.


&Cn (DCD Control)
This command controls the behavior of the DCD (Data Carrier Detect) signal of the internal serial port.
&C0 -- DCD is always on.
&C1 -- DCD will track the state of the data carrier from the remote modem.


&Wn (Store User Profile)
&W0 -- Store active configuration as user's profile 0.
&W1 -- Store active configuration as user's profile 1.


Dn (Dials the specified phone number). Includes the following:L Dials the last dialed number.
P Pulse (rotary) dial
R Originates call using answer (reverse) frequencies.
Sn Dials the phone number string stored in NVRAM at position n (n = 0*3). Phone numbers are stored with the &Zn=s command.
T Tone dial
, (Comma) Pause, See S8 definition; which it’s linked to.
; (Semicolon) Return to Command mode after dialing.
" Dials the letters that follow (in an alphabetical phone number).
! (Exclamation point) Flashes the switch hook.
/ Delays for 125 ms. before proceeding with dial string.
W Wait for second dial tone (X2 or X4); linked to S6 register.
@ Dials, waits for quiet answer, and continues (X3 or higher).
$ Displays a list of Dial commands.eg: ATDP - Dials on a pulse line.
ATDT - Dials on a touch tone line.
ATDT5551234 dials 555-1234 on a touch tone line.


&Yn (Default User Profile)
&Y0 -- Selects power up configuration as user's profile 0.
&Y1 -- Selects power up configuration as user's profile 1.


&Zn=x (Store Phone Number)
This command stores up to 4 telephone number dial strings into one of 4 non-volatile memory locations specified by n.
n: Entry number (range 0-3)
x: dial string less than 45 digits (including dial modifiers)


&Gn=x (Sets the Guard Tone)
&G0 -- No Guard Tone, U.S. and Canada
&G1 -- 55o Hz Guard Tone, some European counties, requires B0 setting sometimes
&G2 -- 1800 Hz Guard Tone, U.K., requires B0 setting.

%Cn -- Enable/Disable Data Compression
%C0- Disables data compression.
%C3- Enables both V.42bis and MNP5 data compression.

Wn -- Negotiation Progress (Connect Message) Control
W2- Used to report the type of connection negotiation progress, protocol, and other communication techniques. Reports results from DCE (Modem to modem).

Xn -- Extended Result Code
X3- Lets you dial out without worrying about dialtone detection. Busy detect enabled and dialtone detect disabled.

&Qn -- Communication (Sync/Async Mode)
&Q0- Communicate in asynchronous mode (communication without error correction).
&Q8- Communicate in MNP error-correction mode.
&Q9- Communicate in V.42 error correction mode. If V.42 is not achieved, then MNP2-4 will be attempted.

Nn -- Protocol Negotiation Selection
N0- Disable error correction. Speed buffering will be enabled.
N3- Enable auto-reliable mode: V.42 LAPM or MNP4 error correction.
N4- Enable V.42 LAPM error correction.
N5- Enable MNP4 error correction.


56k Modem Protokolleri ve Bağlantı Hızları

56k modemler, K56Flex, X2 ve V90 standartlarından birini veya bir kaçını destekleyen modemlerdir. Kullanılan "Telefon Hattının Kusursuz" olduğunu ve yapılan baglantının bir "Internet Baglantisi" olduğunu varsayarak, 56k bir modem maximum 56000bps veri transferi yapabilir. Yani 56k bir modem yaklasik 7,1k/sec download hizina sahiptir. Upload hızı ise 33600 ile sınırlıdır.Bu da demek oluyor ki 56k bir modemin Upload hızı yaklaşık 4,1 k/sec olacaktır. Ayrica 56k protokolleri 56k bir modemin veri transfer hızında birbirlerinden farkli sonuçlar vermektedir. Genel olarak K56Flex Rockwell tarafindan desteklenen bir protokoldur. K56Flex protokolu kullanan bir 56k modem ancak karşıdaki modemde K56Flex kullanıyorsa 56k hıza erişebilir yine aynı mantik US Robotics tarafindan desteklenen X2 içinde geçerlidir. Yani X2 kullanan bir modem karşıdaki modem de X2 kullaniyorsa 56k hıza erişebilmektedir. Bunlarin dışında V90 protokolu, X2 ve K56flex'den sonra çıkmış bir protokoldur. V90 dan sonra modem üreticileri tarafindan desteklenmis ve yaygınlasmıştır.Bu nedenle yukarıda verdiğim rakamlar V90 protokolune aittir. Yine yukarida verdiğimiz rakamlarda, baglantinin bir internet baglantisi oldugunu soylemiştik. Bunun dışında bir de telefon hattının kusursuz olması kriterini dile getirdim. Telefon hatlarının veri iletim kapasitesi ile ilgili olarak "The Federal Communications Commission" ( FCC ) tarafindan belirlenen kriterler vardir. Genel olarak bu kriterler tüm dünyada benimsenmiştir. Buna gore telefon hatlari oluşturukurken belirlenen maximum veri transferi hizi 53k dir. Yani en iyi telefon hatlarini kullanarak sağlanacak olan internet baglantısında 56k bir modem 53k download hızına erişebilir.( FCC http://www.fcc.gov/ adresinde bu konuyla ilgili ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz.) Buna göre yukarida verdiğim teorik rakamlar uygulamada yaklasik 6,6 k/sec olacaktır.

Bu bilgilere göre 56k bir modemin Download sırasında veri transfer hızı yaklaşık olarak 6,6 k/sec , Upload sırasında veri transfer hızı yaklaşık olarak 4,1 k/sec olmalıdır.Tüm Protokoller ve Bağlantı Hızları
Standart Hız
V21 300 bps
V22 1200 bps
V22 Bis 2400 bps
V23 1200/75 bps
Bell103 300 bps
Bell212A 1200 bps
V32 9600 bps
V32 Bis 14400 bps
V32 Terbo 19200 bps
V-Fast (V.FC) 28800bps
V34 28800 bps
V34+ 33600 bps
K56Flex 56000 bps
X2 56000 bps
V90 56000 bps


Init String Nedir ?


Init String

Başlangiç Komutu. İşletim sistemi modemi kullanmaya başlarken eğer belirtilmişse Init String'e bakar ve buradaki komutları yerine getirerek modemi kullanır. Buraya birden fazala komut girmek mümkündür. Bu durumda işletim sistemi o komutları sırası ile uygulayacak ve istenilen işlemleri yaparak modemi kullanacaktır.

Aşağıda Vereceğimiz Init Stringleri Denerken Modemin Bağlı Olduğu Telefon Hattı Kullanılıyor Bile Olsa Bağlantı Kurmaya Çalışıldığında Eğer String Doğru ise "Çevirsesi Yok" Hata Mesajı Alınır, Eğer String Doğru Değilse "Modemden Yanıt Alınamıyor" Hata Mesajı Alınır.

Ayrıca Her Modem İçin Init String Yerine ATZ yada at&f yazmak, Modemi Fabrika Ayarlarına Döndürecektir. Özellikle 33.6000 Modemlerde Kullanılabilir.Bir Init Stringin Yapısı;

(Komut)=(Mod),(Tercih),(En Düşük Hız),(En Yüksek Hız)
1-Komut Uygulanır
2-Mod Seçilir
3-Tercih Uygulanır
4-Hız Aralığına Göre Bağlantı Yapılır

Not:Özellikle Tercihe "0" Yazmak Yanlızca O Modda Bağlantı Yapılmasını Sağlar.

Rockwell Chipsetli Bir Modem için Kullanılacak Init Stringde Yapı Örnegin;
+MS=(mod),(Tercih),(Endüşük Baglantı Hızı),(En Yüksek Bağlantı Hızı) Şeklinde Olmalıdır.
Tercih ve bağlantı hızları yazılmayabilir. Tercih ve hızlar yazılmazsa modem o modda herhangi bir hizda bağlanir. Yalnızca hızlar yazılmazsa o mod ve tercih kullanılır.


Genel olarak

Conexant (Rockwell) Modemler için; Bağlantı hızı Init String yolu ile aşağıdaki gibi belirlenebilir;

+MS=K56,0 (K56 Dışında Tüm Protokolleri Devredışı Bırakır)
+MS=K56,1 (K56'dan Başlayarak Otomatik Olarak Seçin Yapar)
+MS=K56,,,28000
+MS=K56,,,33600
+MS=K56,,,44000
+MS=K56,,,48000
+MS=K56,,,52000 , gibi değerler belirtilirse K56 içinde o değer üzerinden bağlantı yapacaktır.
+MS=V34 , yalnızca V34'ü,
+MS=V90 , yalnızca V90'ı tercih etmek anlamına gelir.

Rockwell Chipsetli Dahili Modemlerde +MS=K56,0 / +MS=V34,0
Rockwell Chipsetli Harici veya Isa Modemlerde (ACF) +MS=56,0 / +MS=11,0 Seklinde Stringler Kullanılmalıdır.


Lucent Modemler için; ise değerler

-V90=0 (V90'i Devredışı bırakır)
-V90=1 (V90 dışında otomatik olarak seçin yapar)
-V90=28000
-V90=33600
-V90=44000
-V90=48000
-V90=52000 , gibi değerler belirtilirse o değer üzerinden bağlantı yapacaktır.

Günümüzde pekçok modem Rockwell Chipset kullanmaktadır.Aztech, Boca, Diamond, Zoltrix, Xircom, Creative gibi Firmaların pekçok model modeminde HCF, ACF yada HSF türü Rockwell Chipsetler bulunmaktadır. Bu ibareler modemin tanımı içinde de yer alır. Bu yolla modemin Rockwell Chipset kullandığını anlayabilirsiniz. Bu modemlerin tümünde özelliklerine göre aynı Init String kullanılabilir.

Creative bir modem üreticisi değildir. Bu nedenle modemlerinin bazıları Rockwell Chipset taşıyabilir ama böyle bir genelleme yapılamaz.

US Robotics/3Com modemler, ESS modemler ve Acer'ın bazı modellerinde ayni Chipset (X2) bulunduğu için onlarda da aynı Init Stringler kullanılabilir.

HSP Chipsetli modemlerin tamamında PCTel Init Stringleri kullanılabilir.

PCMCIA modemlerde ise PCTel'in Init Stringleri genellikle sonnuç vermektedir.

Modemin Bağlantı Hızı Yerine Port hızını Gösterdiği Durumlarda W2 Stringi Kullanılmalıdır.


Modemler ve Init Stringleri

Bu bölümde Modem Chipsetlerine göre Init Stringler verilmiştir.
Öncelikli Denenmesi Gerekenler Mavi yazılmıştır.

Aşağıda verilen Init Stringler Init String Nedir ? Bölümünde Açıklandığı Şekilde Değiştirilebilir.


Eğer modeminizin üreticisini biliyorsanız aşağıdaki üretici adlarından birini tıklayarak o üreticinin
Init Stringlerine ulaşabilirsiniz.


Acer Apache Aztech Boca Cirrus Logic Conexant Compaq Diamond ESS
GoldCard Global Lucent Motorola Rockwell Supra PCTel US Robotics Xircom Zoltrix

Modem Model İşlev Init String
ACER
RW chipset FM56PVS
FM56PVS
FM56PVS
FM56PVS

--------------------------------------------------------------------------------

56KFlex
56KFlex--------------------------------------------------------------------------------

56k HCF
56k HCF
56k HCF
56k HCF
56k HCF
56k HCF
Sadece 56KFlex
Sadece 56KFlex (OtoMod)
Sadece V34
Sadece V34 (OtoMod)

--------------------------------------------------------------------------------

Sadece V34
Sadece V34 (OtoMod)--------------------------------------------------------------------------------

Sadece V.90
Sadece V.90 (OtoMod)
Sadece 56KFlex
Sadece 56KFlex (OtoMod)
Sadece V34
Sadece V34 (OtoMod)

+MS=K56,0
+MS=K56,1
+MS=V34,0
+MS=V34,1

--------------------------------------------------------------------------------

+MS=11,0
+MS=11,1--------------------------------------------------------------------------------

+MS=V90,0
+MS=V90,1
+MS=K56,0
+MS=K56,1
+MS=V34,0
+MS=V34,1

APACHE
56k ACF
56k ACF
56k ACF
56k ACF

--------------------------------------------------------------------------------

56k HCF
56k HCF
56k HCF
56k HCF
56k HCF
56k HCF

Sadece 56Kflex
Sadece 56KFlex (OtoMod)
Sadece V34
Sadece V34 (OtoMod)

--------------------------------------------------------------------------------

Sadece V.90
Sadece V.90 (OtoMod)
Sadece 56KFlex
Sadece 56KFlex (OtoMod)
Sadece V34
Sadece V34 (OtoMod)

+MS=56,0
+MS=56,1
+MS=11,0
+MS=11,1

--------------------------------------------------------------------------------

+MS=V90,0
+MS=V90,1
+MS=K56,0
+MS=K56,1
+MS=V34,0
+MS=V34,1

AZTECH
RW chipset EM 6800
UM 9800

--------------------------------------------------------------------------------

MSP 3880
MSP 3880
MSP 3880
MSP 3880--------------------------------------------------------------------------------

MDP 3880 3858
MDP 3880 3858
MDP 3880 3858
MDP 3880 3858--------------------------------------------------------------------------------

56KFlex
56KFlex
56KFlex
56KFlex

Ext. Serial X2 Chipset
Ext. USB Hayes Chipset

--------------------------------------------------------------------------------

Sadece 56KFlex
Sadece 56KFlex (OtoMod)
Sadece V34
Sadece V34 (OtoMod)--------------------------------------------------------------------------------

Sadece 56KFlex
Sadece 56KFlex (OtoMod)
Sadece V34
Sadece V34 (OtoMod)--------------------------------------------------------------------------------

Sadece 56KFlex
Sadece 56KFlex (OtoMod)
Sadece V34
Sadece V34 (OtoMod)--------------------------------------------------------------------------------

+MS=K56,0
+MS=K56,1
+MS=V34,0
+MS=V34,1--------------------------------------------------------------------------------

+MS=K56,0
+MS=K56,1
+MS=V34,0
+MS=V34,1--------------------------------------------------------------------------------

+MS=56,0
+MS=56,1
+MS=11,0
+MS=11,1

BOCA
RW chipset 56KFlex Boca, Rockwell chipset, kullanmaktadır.
CIRRUS LOGIC 56k
CL-MD56K 56k

33.6 ile Sınırlandırır
33.6 ile Sınırlandırır

S32=66
AT&D2&C1X4V1Q0S7 =70W3N3&K3
CONEXANT
RW chipset 56k ACF
56k ACF
56k ACF
56k ACF

--------------------------------------------------------------------------------

56k HCF
56k HCF
56k HCF
56k HCF
56k HCF
56k HCF

Sadece 56Kflex
Sadece 56KFlex (OtoMod)
Sadece V34
Sadece V34 (OtoMod)

--------------------------------------------------------------------------------

Sadece V.90
Sadece V.90 (OtoMod)
Sadece 56KFlex
Sadece 56KFlex (OtoMod)
Sadece V34
Sadece V34 (OtoMod)

+MS=56,0
+MS=56,1
+MS=11,0
+MS=11,1

--------------------------------------------------------------------------------

+MS=V90,0
+MS=V90,1
+MS=K56,0
+MS=K56,1
+MS=V34,0
+MS=V34,1

COMPAQ
Presario 56k DFI
Presario 56k DFI

--------------------------------------------------------------------------------

56k/V90MiniPCI
56k/V90MiniPCI

V.90 Devrede
V.90 Devredışı

--------------------------------------------------------------------------------

Sadece KFlex
Sadece V34

-V90=1
-V90=0

--------------------------------------------------------------------------------

n0s37=13
n0s37=12

DIAMOND
RW chipset SupraExpress56iSp
SupraExpress56iSp
SupraExpress56iSp
SupraExpress56iSp

--------------------------------------------------------------------------------

Supra Express56e
Supra Express56e
Supra Express56e
Supra Express56e

Sadece 56KFlex
Sadece 56KFlex (OtoMod)
Sadece V34
Sadece V34 (OtoMod)

--------------------------------------------------------------------------------

Sadece 56KFlex
Sadece 56KFlex (OtoMod)
Sadece V34
Sadece V34 (OtoMod)
+MS=K56,0
+MS=K56,1
+MS=V34,0
+MS=V34,1

--------------------------------------------------------------------------------

+MS=56,0
+MS=56,1
+MS=11,0
+MS=11,1

ESS ESS 56K
ESS 56K
ESS 56K
ESS 56K
ESS 56K
X2 Devredışı
X2 Açık V.90 Kapalı
X2 ve V90 Kapali
X2 Kapali V.90 Açık
Sadece V.34
S32=34
S32=66
S32=32
S32=34
S32=98
GOLDCARD GLOBAL Rockwell chipset
"n0s37=12" de denenebilir. !!! Sadece 56KFlex
Sadece 56KFlex (OtoMod)
Sadece V34
Sadece V34 (OtoMod)
+MS=56,0
+MS=56,1
+MS=11,0
+MS=11,1
LUCENT LT Winmodem
LT Winmodem
LT Winmodem
LT Winmodem
56KFlex Devrede
56KFlex Devredışı
V.90 Devrede
V.90 Devredışı
S38=1
S38=0
-V90=1
-V90=0

MOTOROLA SM56
SM56
SM56
SM56
SM56
V.90 Devredışı
56KFlex Devredışı
Sadece 56KFlex
V.34 Devrede
V.34 Devredışı
*mm15
*mm14
*mm13
*mm12
*mm11

ROCKWELL
RW chipset

(Bkz. Conexant) 56k V.90
56k V.90

--------------------------------------------------------------------------------

56k
56k
56k
56k
56k--------------------------------------------------------------------------------

56k HCF
56k HCF
56k HCF
56k HCF
56k HCF
56k HCF

KFlex Devrede
KFlex ve V.34 Devredışı

--------------------------------------------------------------------------------

Sadece KFlex
Sadece KFlex (OtoMod)
SadeceKFlex(SınırlıOtoMod)
KFlex Devredisi SadeceV.34
KFlex Devredisi SadeceV.34--------------------------------------------------------------------------------

Sadece V.90
Sadece V.90 (OtoMod)
Sadece 56KFlex
Sadece 56KFlex (OtoMod)
Sadece V34
Sadece V34 (OtoMod)

+MS=12,1
+MS=12,1,34667,56000

--------------------------------------------------------------------------------

+MS=56,0
+MS=56,1
+MS=56,1,34000,56000
+MS=11,0,9600,33600
+MS=11,1--------------------------------------------------------------------------------

+MS=V90,0
+MS=V90,1
+MS=K56,0
+MS=K56,1
+MS=V34,0
+MS=V34,1

SUPRA
RW chipset SupraExpress USB
SupraExpress USB

--------------------------------------------------------------------------------

Supra Express 56i
Supra Express 56i
Supra Express 56i
Supra Express 56i--------------------------------------------------------------------------------

SupraExpress56iSP
SupraExpress56iSP
SupraExpress56iSP
SupraExpress56iSP--------------------------------------------------------------------------------

Supra Express56e
Supra Express56e
Supra Express56e
Supra Express56e

Sadece 56KFlex
Sadece V34

--------------------------------------------------------------------------------

Sadece 56KFlex
Sadece 56KFlex (OtoMod)
Sadece V34
Sadece V34 (OtoMod)--------------------------------------------------------------------------------

Sadece 56KFlex
Sadece 56KFlex (OtoMod)
Sadece V34
Sadece V34 (OtoMod)--------------------------------------------------------------------------------

Sadece 56KFlex
Sadece 56KFlex (OtoMod)
Sadece V34
Sadece V34 (OtoMod)

S109=0
S38=0S28=1

--------------------------------------------------------------------------------

+MS=K56,0
+MS=K56,1
+MS=V34,0
+MS=V34,1--------------------------------------------------------------------------------

+MS=K56,0
+MS=K56,1
+MS=V34,0
+MS=V34,1--------------------------------------------------------------------------------

+MS=56,0
+MS=56,1
+MS=11,0
+MS=11,1

PCTel PCTel HSP
PCTel HSP
Sadece KFlex
Sadece V34
n0s37=13
n0s37=12
US ROBOTICS X2 56K
X2 V.90

--------------------------------------------------------------------------------

Sportster 56K
Sportster 56K
Sportster 56K
Sportster 56K
Sportster 56K

33.6 ile Sınırlandırır
33.6 ile Sınırlandırır

--------------------------------------------------------------------------------

X2 Devredışı
X2 Açık V.90 Kapalı
X2 ve V90 Kapali
X2 Kapali V.90 Açık
Sadece V.34

S32=32
S32=64

--------------------------------------------------------------------------------

S32=34
S32=66
S32=32
S32=34
S32=98

XIRCOM MPCL56 MinGlobal
MPCL56 MinGlobal
MPCL56 MinGlobal
MPCL56 MinGlobal
MPCL56 MimGlobal
MPCL56 MimGlobal

--------------------------------------------------------------------------------

CM-56 CM-33U
CM-56 CM-33U
CM-56 CM-33U
CM-56 CM-33U
CM-56 CM-33U
CM-56 CM-33U--------------------------------------------------------------------------------

CM-56T/56G CEM56 RM56G/56V1 REM56G
CBEM56 RBEM56
RBM56G
Sadece V.90
Sadece V.90 (OtoMod)
Sadece 56KFlex
Sadece 56KFlex (OtoMod)
Sadece V34
Sadece V34 (OtoMod)
--------------------------------------------------------------------------------

Sadece V.90
Sadece V.90 (OtoMod)
Sadece 56KFlex
Sadece 56KFlex (OtoMod)
Sadece V34
Sadece V34 (OtoMod)


--------------------------------------------------------------------------------

V.90DevredışıSadeceK56Flex.
V.90/K56FlexOtomatikSeçim
K56FlexDevredışıSadeceV.90

+MS=V90,0
+MS=V90,1
+MS=K56,0
+MS=K56,1
+MS=V34,0
+MS=V34,1
--------------------------------------------------------------------------------

+MS=V90,0
+MS=V90,1
+MS=K56,0
+MS=K56,1
+MS=V34,0
+MS=V34,1


--------------------------------------------------------------------------------

ATS109=0
ATS109=1
ATS109=2


EK:
Modem Init String
Acer56K External (X2 chip)
Compaq Presario 56K DFI
Hayes (Rockwell chipset)
Jaton WINComm56K (X2V.90) Internal PCI Modem
Magic Xpress 56K External (Flex+V.90)
Megahertz (X2 chip)
SpeedCom+ 56K
Supra 56K Internal V90
US-Robotic Sporster (X2 chip)
Viking V.90 + K56Flex PC-card
Apache (Net Express)
ESS
Multitek MZ 5600 HZ
S32=66
-V90=0
+MS=11,1
+MS=V34
S109=0
S32=66
+MS=11,1,300,33600,0,0,33600
-V90=0
S32=66
+MS=11,1,300,33600
Rockwell ChipSet
USRobotics(X2)ChipSet
Rockwell ChipSet


Not: Jaton WINComm56K (X2V.90) Internal PCI modem; Windows bu modemi "CIRRUS CLM DATA FAX VOICE"olarak tanıyabilir. CLM için de bu string kullanılabilir.

Ericsson ceptelefonları üzerinde bulunan 9600bps Modemler için "n0s37=12" Stringini kullanabilirsiniz.
Ayrica Ercsson'un bu modemleri icin önerdiği String "AT&FE0V1X3S0=0&C1&D2V1" yi de kullanabilirsiniz.

X2 chipset kullanan modemlerin tamaminda "S32=" şeklinde başlayan init stringler kullanılabilir.

Rockwell chipset kullanan modemlerde örneğin +MS=K56,1 yazdıktan sonra 34000,56000 eklenirse modem K56 kullanarak bağlantı sağlarken bu bağlantıyı 34000,56000 arası bir değerle gerçekleştirecektir. Yalnızca +MS=K56,1 Yazılırsa 0-56000 arası her değerle bağlantı gerçekleşebilecektir.

PCMCIA modemler için n0s37=12 Init Stringini denemek çoğu zaman sonuç vermektedir. Stringin doğru çalışıp çalışmadığını Init String Nedir ? bölümünde belirttiğimiz gibi kontrol edebilirsiniz.


Bu sayfanın hazırlanmasında www.modemler.net sitesinden yararlanılmıştır.Modemler hakkında merak ettiğiniz birçok bilgiye bu siteden ulaşabilirsiniz
 
     
Bugün 30 ziyaretçi (895 klik) kişi burdaydı..!

Yahoo bot last visit powered by Ybotvisit.com
19 Aralık 2009 | 14:48:08
 • Satılık İlanlar
 • Sayaç
  IP Adresiniz :
  Aktif Kişi :
  PageRank :
  Bugünkü Klik :
Kırıkköy | Kirikkoy | kırıkköy.net I kirikkoy.com I kırıkköy.com I Lüleburgaz | Burgaz | Trakya | Babaeski | Hamitabat | Alpullu | Trakyarap | Facebook | Bedava - Sitem | Trakya | Lüleburgaz | Kırklareli | TR.GG | Bedava sitem | Html Kodları | Htmlkod | Kırıkköy Beldesi | Kirikkoy Belediyesi | Kırıkköy belde | Html kod | Javascript| Webmaster Araçları | Toplist | Fenerbahçe | Haber 7 | Haber7 | Photoshop CS3 | Photoshop | Galeri | Samanyolu haber | Son dakika | Youtube | Frmtr | Banner | Sitene banner yap | Metin2 | Ttnet | Adsl | Bushido | Komik videolar | Komik yazılar | Grup hepsi | Müzik dinle | Kurban Bayramı | Sitene ekle | Tr.gg toplisti | Tr.gg toplist | Siteni ekle | Hareketli gifler | Iceblue Kırıkköy | Kirikkoy | kırıkköy.net I kirikkoy.com I kırıkköy.com I Lüleburgaz | Burgaz | Trakya | Babaeski | Hamitabat | Alpullu | Trakyarap | Facebook | Bedava - Sitem | Trakya | Lüleburgaz | Kırklareli | TR.GG | Bedava sitem | Html Kodları | Htmlkod | Kırıkköy Beldesi | Kirikkoy Belediyesi | Kırıkköy belde | Html kod | Javascript| Webmaster Araçları | Toplist | Fenerbahçe | Haber 7 | Haber7 | Photoshop CS3 | Photoshop | Galeri | Samanyolu haber | Son dakika | Youtube | Frmtr | Banner | Sitene banner yap | Metin2 | Ttnet | Adsl | Bushido | Komik videolar | Komik yazılar | Grup hepsi | Müzik dinle | Kurban Bayramı | Sitene ekle | Tr.gg toplisti | Tr.gg toplist | Siteni ekle | Hareketli gifler | Iceblue I dizi izle I full I adanalı I ezel I sıcak I +18 I kurtlar vadisi I pusu I türk malı I geniş aile I program indir I download I küfürbaz haydo I arka sokaklar I arka sıradakiler I behzat ç. I
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol